Az új világítási berendezéseknél és világítás-korszerűsítéseknél használt lámpatestek több műszaki feltételnek  kell megfeleljenek. E feltételrendszert elemezzük egyenként és egyben Prolux Tippekkel is szolgálunk:

A lámpatestek csoportosításának szempontjai
 
Érintésvédelem

Az I. érintésvédelmi osztály esetében az alapszigetelésen kívül eső megérinthető fémrészek védőföldeléssel vannak ellátva (azaz, össze vannak kötve a hálózat védővezetőjével. Az alapszigetelés hibája esetén a védővezető miatt a megérinthető fémrészek nem kerülhetnek az emberre veszélyes feszültség alá. Az általános világítási feladatot ellátó lámpatestek jellemzően ebbe az osztályba sorolhatók. Ilyeneket használtunk például a Művészetek Palotájában, a Camponában, és a Hyginett csarnokában.

A II. érintésvédelmi osztályba sorolt lámpatestekben az alapszigetelésen kívül egy további biztonságot adó második, védő szigetelés is található a feszültség alatt lévő fémrészeken. Ezeknek a lámpatesteknek a földelése az érintésvédelmi szabályok értelmében tilos, a biztonság független a hálózati csatlakozástól. Ez különösen olyan régebbi épületeknél lehet fontos, ahol nincs kiépítve védővezető, beltéri világításkorszerűsítésnél ilyen esetben műanyag házas lámpatesteket alkalmazunk, mint például aluljárókban, vagy a Portobello Wellness & Yacht Hotel esetében.

A III. érintésvédelmi osztály esetén a lámpatestet biztonsági szigetelő transzformátorról, érintésvédelmi szempontból veszélytelen, 48V feszültség alatti úgynevezett érintésvédelmi törpefeszültséggel táplálják, és ennél nagyobb feszültség a lámpatest belső áramköreiben sem keletkezik. Ilyenek például a 12V-os halogén lámpás rendszerek.  A transzformátor elhelyezéséről és védelméről ilyenkor külön kell gondoskodni. Referenciaként a Vitta Hotel belsőtéri világítása említhető.

Prolux tipp: Ha kiiktatják a rendszerből a transzformátort és 230V hálózati feszültség alá helyezik (kicserélik a foglalatokat GU10-esre), kötelező a védővezető kiépítése a lámpateste fémrészeihez. Ezt az eljárást a halogén lámpák hálózati feszültségen működő LED-re történő cseréje esetén szokták alkalmazni.

Védettség

A lámpatestek külső mechanikai behatások elleni védelemi fokozatát  az úgynevezett IP számokkal jelölik meg. Az IP számok egy nemzetközi osztályozási rendszert alkotnak. Az IP betűjelzést követő első számjegy a szilárd idegen testek, a második számjegy a víz behatolása elleni védelmet jelenti.

A nagyobb szám nagyobb védettséget jelent. Poros helyiségekben az első IP szám legalább 5 legyen. A vizes helyiségekben legalább csepegő víz ellen (a második IP szám legalább 2), szabadtérben esővíz ellen (a második IP szám legalább 3), védett lámpatesteket kell alkalmazni. Kültéren jellemzően IP65 védettség alkalmazása ajánlott, ilyen lámpatesteket alkalmaztunk a Százados úti lakótelep térvilágításának korszerűsítésénél.

Prolux tipp: Számítsunk a lehető legintenzívebb igénybevételre, amikor a védettséget megválasztjuk. A védettség alulméretezése miatt bekövetkezett lámpatest károsodás így elkerülhető.

Szerelési mód

A belsőtéri, helyhez kötött lámpatestek szerelési módjuk alapján három nagy csoportra oszthatók,
  • - a felületre szerelhető,
  • - a függeszthető
  • - az álmennyezetbe süllyeszthető típusokra.
A süllyeszthető négyzet alapú lámpatestek szabványos 600 mm vagy 625 mm modulmérettel készülnek, míg a mélysugárzók esetén nincs szabványos méret. A lámpatest mérete határozza meg a szükséges vágatot. A szerelés módjáról a gyártmányismertető katalógusok adnak tájékoztatást. A süllyesztett lámpatesteknél nagyon fontos azok mélysége, ugyanis el kell férnie a mennyezet és álmennyezet között.

Prolux tipp: Alacsony belmagasságú helyiségek esetében kerüljük a függesztett szerelési módot, ez tovább csökkenti a hasznos teret, és növeli a barlanghatás érzését. 2,40 méternél alacsonyabban semmiképp nem kerülhet felszerelésre lámpatest! Nagy belmagasságú terekben érdemes függeszteni a lámpatesteket, mert a távolság törvény alapján négyzetes arányban növekszik a megvilágítás.

Fénytechnikai jellemzők

A lámpatestek fénytechnikai adatai közül legfontosabb a hatásfok és a lámpatestből kilépő fényáram térbeli eloszlása, azaz a fényeloszlás.

Hatásfok alatt két különböző mennyiséget érthetünk és az egyes gyártmányismertetők a hatásfok magadásakor nem minden esetben közlik, hogy melyik mennyiségről is van szó.

- Az optikai hatásfok alatt a lámpatestből kilépő fényáram és a lámpatestben működő fényforrás fényáramának arányát értjük.
- A fénytechnikai hatásfok esetén a lámpatestből kilépő fényáramot a lámpatesten kívül, referencia körülmények között működő fényforrás fényáramához viszonyítjuk.

A kétféle mennyiség egyes esetekben akár 20 - 30 %-kal is eltérhet egymástól, ugyanis a fényforrás a lámpatestben nem referenciakörülmények között működik. Bizonyos fényforrások, különösen a fénycsövek és LED-ek fényárama függ a környezeti hőmérséklettől, és az optimális értéktől való eltérés a lámpa fényáramát csökkenti.

A gyakorlat szempontjából ezért a fénytechnikai hatásfok bír nagyobb jelentőséggel, mert ez az érték a fényforrás fényáramának megváltozását is figyelembe veszi.

A modern integrált LED-es lámpatestek esetében a fénytechnikai hatásfok a 100%-ot közelíti, a megfelelően méretezett hűtésnek, és speciális burák transzmissziós tényezőjének köszönhetően. A retrofit (csereszabatos) LED fényforrások (például LED csövek), tükrös-rácsos lámpatestekbe szerelve nem vehetik fel a versenyt az integrált LED-es lámpatestekkel. Ennek oka, hogy a LED csöveket hűtés és fényeloszlás szempontjából nem adott lámpatestbe méretezték, így csak gyengébb világítástechnikai hatásfok érhető el!

fényeloszlás szerinti értékelés és lámpatest kiválasztás a világítástechnikai tervező feladata. A világítástechnikai szakismeretekkel nem rendelkező beruházó, üzemeltető a terveket a felvett villamos teljesítmény és a szolgáltatott megvilágítás alapján tudja összehasonlítani, de a helyzet nem ilyen egyszerű, ezért fontos világítástechnikai szakismerettel rendelkező tervező bevonása a feladatba.

Prolux tipp: A közvetlen (direkt) sugárzó lámpatestekkel történő világítás erős árnyékokat eredményez, és a mennyezetet kevéssé deríti, energetikailag viszont a legkedvezőbb. A közvetett (indirekt) sugárzó lámpatestekkel jó egyenletességet és káprázás mentes világítást lehet létrehozni, de a mennyezetről visszaverődő szórt fény hatására árnyékok alig keletkeznek, ezért a világítás kissé egyhangú lesz. Emellett ez a világítási mód energetikai szempontból sem kedvező, ugyanakkora megvilágításhoz lényegesen nagyobb villamos teljesítményt kell beépíteni a falak reflexiós tényezője függvényében. Legkedvezőbb hatás a kétféle fényeloszlást ötvöző, ún. direkt-indirekt lámpatestekkel érhető el, mint a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója irodavilágítása esetében.

Biztonság és minőség

Az alapvető biztonsági követelményeket szabványok írják elő (lámpatestekre az MSZ EN 60598 szabványsorozat vonatkozik). A szabványok betartása önkéntes ugyan, de törvény írja elő, hogy a termékek ne veszélyeztessék az élet- és vagyonbiztonságot. A törvényi előírásoknak való megfelelőséget a gyártók a terméken elhelyezett CE betűjelzéssel igazolják, amelynek feltüntetése 1998. áprilisa óta hazánkban is kötelező.

A biztonsági követelményeket a gyártók vagy független intézmények is ellenőrizhetik. Természetesen egy független intézmény vizsgálati eredménye nagyobb garanciát jelent a felhasználónak, mint a gyártó saját vizsgálata. Az ENEC (European Norms Electrical Certification - az európai szabványoknak megfelelő villamos tanúsítás) európai vizsgálati jel fokozatosan a nemzeti vizsgálati jelek helyére lép. Az ilyen jellel rendelkező készülékek nemcsak az európai biztonsági szabványoknak felelnek meg, hanem a jelhasználat feltétele az is, hogy a gyártás olyan gyártóhelyen történjen, amelynek minőségbiztosítási rendszere megfelel legalább az ISO 9002 vagy 9001 szabványoknak, tehát a gyártás ellenőrzött körülmények között, reprodukálható módon történik.

Cégünk kínálatába tartozó neves gyártók termékei, mint az RZB, Osram, Ledvance GE, Lival mind rendelkeznek ENEC tanúsítvánnyal.

Gyakorlati tanácsok

A piaci verseny árban és minőségben rendkívül eltérő választékot eredményez, hasonló funkciót ellátó lámpatestek ára között óriási eltérés is lehet. A világítás korszerűsítésének egyik alapvető célja, hogy a korszerűsítés anyagilag is kifizetődő legyen. Igazán gyors megtérülés csak alacsony árfekvésű lámpatestek alkalmazásával lehetséges, de ez az árszint jellemzően silány minőséggel párosul, így nem csak a remélt gyors megtérülés marad el, hanem rövid időn belül a lámpatestek újabb cseréje is szükségessé válik.

Lássunk néhány olyan gyakorlati tanácsot, amellyel a gyanús, bizonytalan minőségű típusok kiszűrhetők.

- A jó minőségű lámpatest mindig azonosítható. Ismert a gyártója, van felelős forgalmazója és rendelkezik egyértelmű típusjelzéssel, és referenciákkal. A CE jel hiánya arra utal, hogy a termék forgalmazója az alapvető törvényi és műszaki előírásokkal sincs tisztában, de napjainkban a legrosszabb minőségű terméken is sajnos megtalálható a jel, akkor is, ha jogosulatlanul van felhelyezve a termékre. (A jel nem a chinese export rövidítése)

- Gondos és felelős gyártóra utal, aki független intézményekkel végezteti a lámpatestek vizsgálatát. Hasonló ár mellett érdemes előnyben részesíteni a vizsgálati jelekkel rendelkező termékeket. Fontos, hogy az ENEC jel minőségtanúsító értéke jelentősebb a nemzeti vizsgálati jelekénél.

- A jó minőségű lámpatestek gyártói rendelkeznek a termékeikre vonatkozó fénytechnikai mérési eredményekkel (fényeloszlási görbékkel). Fogadjuk gyanúval, ha a gyártó honlapján nem szerepel az általa gyártott lámpatestek fényeloszlási görbéje.

- Felelős gyártóra utal az is, ha a termékek fényeloszlási görbéit olyan formátumban (.uld, .ldt, .ies) teszi közzé, amellyel szoftveres számításokat végezhetők. Tehát fontosnak tartja, hogy termékeivel megtervezett, kellemes mesterséges világítást lehessen kialakítani.
A lámpatestek világában nem is olyan egyszerű kiigazodni, mint sokan gondolnák, ezért kérje bátran a PROLUX világítástechnikai szakembereinek tanácsát, akik segítenek a megfelelő termékek kiválasztásában és a világítási feladat szakszerű megvalósításában.

Spread the love